ρυσά

ἡ, Α
(δωρ. τ.) βλ. ῥυσή.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥυσά — ῥυσά̱ , ῥυσή withering fem nom/voc/acc dual ῥυσά̱ , ῥυσή withering fem nom/voc sg (doric aeolic) ῥῡσά , ῥυσός shrivelled neut nom/voc/acc pl ῥῡσά̱ , ῥυσός shrivelled fem nom/voc/acc dual ῥῡσά̱ , ῥυσός shrivelled fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύσα — ῥύσᾱ , ῥυσάω pres imperat act 2nd sg ῥύσᾱ , ῥυσάω imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσᾶς — ῥυσᾶ̱ς , ῥυσάω pres ind act 2nd sg (doric) ῥυσή withering fem gen sg (doric aeolic) ῥῡσᾶς , ῥυσός shrivelled fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσάς — ῥυσά̱ς , ῥυσή withering fem acc pl ῥῡσά̱ς , ῥυσός shrivelled fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύσας — ῥύσᾱς , ῥυσάω imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσαμένα — ῥῡσαμένᾱ , ῥύομαι se sru aor part mid fem nom/voc/acc dual ῥῡσαμένᾱ , ῥύομαι se sru aor part mid fem nom/voc sg (doric aeolic) ῥυσᾱμένᾱ , ῥυσάω pres part mp fem nom/voc/acc dual (doric aeolic) ῥυσᾱμένᾱ , ῥυσάω pres part mp fem nom/voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσαμένας — ῥῡσαμένᾱς , ῥύομαι se sru aor part mid fem acc pl ῥῡσαμένᾱς , ῥύομαι se sru aor part mid fem gen sg (doric aeolic) ῥυσᾱμένᾱς , ῥυσάω pres part mp fem acc pl (doric aeolic) ῥυσᾱμένᾱς , ῥυσάω pres part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσαμένων — ῥῡσαμένων , ῥύομαι se sru aor part mid fem gen pl ῥῡσαμένων , ῥύομαι se sru aor part mid masc/neut gen pl ῥυσᾱμένων , ῥυσάω pres part mp fem gen pl (doric aeolic) ῥυσᾱμένων , ῥυσάω pres part mp masc/neut gen pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσάμεθα — ῥῡσάμεθα , ῥύομαι se sru aor ind mid 1st pl (homeric ionic) ῥυσά̱μεθα , ῥυσάω pres subj mp 1st pl (doric aeolic) ῥυσά̱μεθα , ῥυσάω pres ind mp 1st pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥυσάμεναι — ῥῡσάμεναι , ῥύομαι se sru aor part mid fem nom/voc pl ῥυσά̱μεναι , ῥυσάω pres part mp fem nom/voc pl (doric aeolic) ῥυσά̱μεναι , ῥυσάω pres inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.